Esneklik TestleriHareket ve AntrenmanPerformans TestleriYetenek Seçimi

Back Scratch (Omuz Esnekliği) Testi

Bu makalede, Sırt Kaşıma Testi olarak bilinen Back Scratch Testi ile alakalı etkili ve faydalı bilgiler bulacaksınız.

Back Scratch Test Nedir?

Omuz Esnekliği Testi ya da Sırt Kaşıma Testi olarak bilinen Back Stratch Test; ellerin, sırt üzerinden ne kadar birbirine yakın getirilebileceğini ölçer ve omuz esnekliği hakkında fikir verir. Bu test, Senior Fitness Test (SFT) protokolünün bir parçasıdır ve yaşlıların fonksiyonel uygunluğunu test etmek için tasarlanmıştır. Yaşlıları test etmek için tasarlanmış bir başka omuz esneklik testi Shoulder Circumduction Test (Omuz Çevresi Testi)’dir. Diğer esneklik testlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Back Scratch Test Nasıl Uygulanır?

Sporcudan; ayakta duruş pozisyonunda iken, el parmakları extansiyonda (gergin) ve avuç içi sırta bakacak şekilde kolunu dışa rotasyon yaptırarak omzunun üzerinden yere doğru, sırtının mümkün olan en alt noktasına ulaşması ve bunu yaparken diğer koluna da iç rotasyon yaptırarak, avuç içi karşıya bakacak şekilde ve yine el parmakları ekstansiyonda iken sırtında en üst noktaya ulaşması istenir. Sporcu parmak uçlarını mümkün olduğunca birbirine yaklaştırmaya çalışır ve her iki elin orta parmakları arasındaki mesafe ölçülür. Eğer orta parmaklar birbirine değmiyorsa aradaki mesafe cm cinsinden (-) olarak, orta parmaklar uç uca değiyorsa değer (0), eğer orta parmak diğerinin üzerini geçiyorsa, orta parmağın geçtiği mesafe cm cinsinden (+) olarak kaydedilir (Rikli ve Jones, 1999).

Back Scratch Test Normları

Erkekler için:

erkek normları

Kadınlar için:

kadın normları

Testin Geçerlik ve Güvenirliği

Keith ve arkadaşları (2014), testin yüksek güvenirlik katsayısına sahip olduğunu (sol el, rxy=0,77 ve sağ el rxy=0,75) rapor etmişlerdir.

Kaynakça

Keith, N. R., Clark, D. O., Stump, T. E., Miller, D. K. and Callahan, C. M. (2014). Validity and reliability of the self-reported physical fitness (SRFit) survey. Journal of Physical Activity and Health, 11(4), 853-859.

Rikli, R. R. and Jones, C. J. (1999). Development and validation of a functional fitness test for community residing older adults. Journal of Aging and Physical Activity, 7, 129-161.

Bir yanıt yazın

error

Paylaşımı Beğendiyseniz, Paylaşabilirsiniz