Bilim ve Spor Adına Çok Şey...

DÜZLEM-EKSEN VE HAREKETLER

Düzlem ve eksenler, kinesyoloji ve anatomide standart bir yön kavramı geliştirebilmek amacıyla tanımlanmış kavramlardır. Düzlem ve eksenler doğrultusunda yapılabilecek tüm hareketler ise bu çerçevede standardize edilmiştir. Böylece eklemler, kemikler ve kaslar gibi elementlerin hareket tanımları için uluslararası geçerli bir dil oluşturulmuştur. Bu makalede, düzlem ve eksenler konusu ayrıntılarıyla ele alınacaktır.

Düzlem ve eksenler

Anatomik Düzlem ve Eksenler

Anatomik Düzlemler:

Sagital (Saggital) Düzlem: Vücudun üst kısmından alt kısmına kadar ulaşan ve onu sağ ve sol bölümlere ayıran dikey düzlemdir.

Koronal (Coronal/ Frontal) Düzlem: Vücudun üst kısmından alt kısmına kadar ulaşan ve onu ön ve arka bölümlere ayıran dikey düzlemdir.

Transvers (Horizontal) Düzlem: Vücudun tam ortasından onu alt ve üst bölümlere ayıran yatay düzlemdir.

Anatomik Eksenler:

Sagital (Saggital) Eksen: Yere paralel, önden arkaya veya arkadan öne geçen eksendir. Abduksiyon ve adduksiyon hareketleri ortaya çıkar.

Vertikal (Vertical) Eksen: Baştan ayaklara doğru düşey inen, yere dik eksendir.İç rotasyon ve dış rotasyon hareketleri ortaya çıkar.

Transvers Eksen: Yere paralel, sağdan sola, soldan sağa geçen eksendir.Fleksiyon veya ekstansiyon hareketleri ortaya çıkar.

Anatomik Düzlem ve Eksenlere Göre Hareketler

Abdüksiyon (abduction): Merkezden uzaklaşma

Addüksiyon (adduction): Merkeze Yaklaşma

düzlem ve eksene göre Abdüksiyon ve addüksiyon
Abdüksiyon ve addüksiyon

Pronasyon (pronation): Yüzüstü getirme, ön kolun içe döndürülmesi (avuç içi yere bakar)

Supinasyon (supination): Sırtüstü getirme, ön kolun dışa döndürülmesi (avuç içi su içer gibi yukarı bakar)

düzlem ve eksene göre Pronasyon ve supinasyon
Pronasyon ve supinasyon

Fleksiyon (flaxion): Bükülme. Kas kısalır.

Ekstansiyon (extention): Gerilme. Kas uzar.

düzlem ve eksene göre Fleksiyon ve ekstansiyon
Fleksiyon ve ekstansiyon

Plantar fleksiyon: Ayak tabanına doğru bükülme (gaz pedalına basar gibi)

Dorsal fleksiyon: Ayak sırtına doğru bükülme (ayağı gaz pedalından çeker gibi)

İnversiyon: Ayak tabanının içe döndürülmesi

Eversiyon: Ayak tabanının dışa döndürülmesi

düzlem ve eksene göre Plantar- Dorsal flaksiyon, eversiyon, inversiyon
Plantar- dorsal flaksiyon, eversiyon, inversiyon

Sirkümdiksiyon (circumduction): Dairel hareket

Sirkümdiksiyon
Sirkümdiksiyon

Elevasyon (Elevation): Merkezden yukarı doğru kaldırma

Depresyon (Depression): Aşağı (içe) doğru bastırma

Elevasyon ve depresyon
Elevasyon ve depresyon

Protraksiyon (Protraction): Skapula ya da çenenin merkezden uzağa (dışa) doğru hareket etmesidir.

Retraction (Retraction): Skapula ya da çenenin merkeze (içe) doğru hareket etmesidir.

Protraksiyon ve retraksiyon
Protraksiyon ve retraksiyon

Kaynakça

Yararlanılan web siteleri:

1-http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklarbilgisi1devam.pdf

2-https://courses.lumenlearning.com/austincc-ap1/chapter/practice-anatomical-location/

3- https://courses.lumenlearning.com/nemcc-ap/chapter/types-of-body-movements/

Bir yanıt yazın

error

Paylaşımı Beğendiyseniz, Paylaşabilirsiniz