Denge TestleriHareket ve AntrenmanPerformans TestleriYetenek Seçimi

Flamingo Denge Testi

Flamingo denge testi, statik dengenin ölçümlenebilmesine olanak sağlayan geçerli ve güvenilir bir testtir. Test, yeterli miktarda denge materyali bulunduğunda kalabalık gruplar için oldukça uygun, ekonomik ve kullanımı kolay bir testtir.

Denge (balance), vücudun uzayda konumunu koruyabilmesi ile ilgili motorik bir beceridir. Dengeyi motorik bir beceri yapan en önemli etken, diğer motorik özelliklerin uygulanabilmesi için dengeye olan zorunlu ihtiyaçtır. Denge geliştirilebilir, eğitilebilir bir beceridir.

Denge temelde, dinamik (aktif) denge ve statik (sabit) denge olmak üzere 2 alt boyutta incelenmektedir. Dinamik denge hareketli bir zemin ya da hareket halinde iken ihtiyacımız olan dengeyi tanımlarken, statik denge sabit bir zemin ya da hareketsizlik halinde ihtiyacımız olan dengeyi tanımlamaktadır. Denge testleri ile kolayca ölçülebilirler. Motorik bir özellik olarak denge hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Flamingo Denge Testi Nedir?

Sporcuların statik denge kabiliyetlerini tespit etmek için flamingo test kullanılabilir. Test için güven sınırı olan 0,70 altında güvenirlik kat sayısı rapor edilmiştir (Tsigilis et al., 2002). Test için kullanılan denge materyali, 50 cm uzunluğunda, 5 cm yüksekliğinde ve 3 cm genişliğinde ahşap kiriştir. Bu kiriş 15 cm uzunluğunda ve 4 cm genişliğinde iki ahşap destek ile sabitlenmiştir. Testin daha güvenilir olması için, denge materyalinin stabil kalabileceği, kaygan olmayan ve düz bir zemin kullanılmalıdır.

Flamingo Denge Testinin Uygulanışı

Sporcu, seçili ayağı ile denge materyali üzerine çıkar ve dengesini sağlayabilmek, doğru pozisyonu test öncesi alabilmek için test yöneticisinden destek alır, ona tutunabilir. Sporcu daha sonra boşta kalan ayağını dizden arkasına doğru bükerek, aynı yöndeki eli ile tutar. Sporcu hazır olduğunda yardımcının elini bırakır ve aynı anda kronometre çalıştırılır. Sporcu her dengesini kaybedişinde (yerle temas etme, ayağını bırakma) kronometre durdurulur ve sporcu hazır olduğunda tekrar başlatılır. 60 sn. süre içindeki toplam denge kaybetme sayısı kaydedilir (Wood, 2008).

flamingo denge testi
Flamingo denge testi

Kaynakça

Robert Wood, “Flamingo Balance Test.” Topend Sports Website, 2008, https://www.topendsports.com/testing/tests/balance-flamingo.htm, Accessed 13.02.2019

Tsigilis, N., Douda, H., & Tokmakidis, S. P. (2002). Test-retest reliability of the Eurofit test battery administered to university students. Perceptual and motor skills95(3_suppl), 1295-1300.

Bir cevap yazın

error

Paylaşımı Beğendiyseniz, Paylaşabilirsiniz