Hareket ve AntrenmanPerformans TestleriTenis PerformansıYetenek Seçimi

Hewitt Tenis Performansı Testi

Hewitt performans testi, tenisin doğasına uygun olarak tasarlanmış, geçerli ve güvenilir bir tenis beceri testidir. Hewitt tarafından 1966 yılında geliştirildi (1) ve o günden beri popülaritesini korumaktadır. Diğer performans testlerine buradan ulaşabilirsiniz. Bu makalede, Hewitt Tenis Performansı Testi hakkında bilinmesi gereken tüm ayrıntılar açıklanacaktır.

Hewitt Tenis Testi Nedir?

Hewitt test, 1966 yılında, teniste 3 temel vuruş olan forehand, backhand ve servis becerilerini değerlendirmek ve sporcunun tenis performansı hakkında yorum yapabilmek, performansını ölçebilmek ve geliştirebilmek için tasarlandı. Testin uygulanabilmesi için tenis kortunun teste uygun olarak, şekilde gösterildiği gibi hazırlanması gerekmektedir.

Hewitt Tenis Testi Nasıl Uygulanır?

Test Alanının Düzenlenmesi

Test, standart bir tenis kortunda (23,77 m / 10,97 m), single alanında uygulanır. Test için kortun servis ve baseline çizgisi arasında kalan alan 5 eşit parçaya (110 cm) bölünür. File için ise, yerden 210 cm yükseklikte fileye paralel bir ip çekilir.

Hewitt Tennis Test

Forehand ve Backhand Vuruşlarının Değerlendirilmesi

Teste başlamadan, test yönergelerine uygun olarak sporcunun alıştırma yapmasına izin verilir. Çalıştırıcı, test aşamasında sporcunun sağına ve soluna sırasıyla 10’ar adet top beslemesi yapar ve sporcu çalıştırıcıdan gelen toplara sırasıyla forehand ve backhand vuruşları yapar. Forehand ve backhand vuruşlarının şekilde gösterildiği gibi saha kenar çizgilerine paralel yapılması ve topun, file ve üzerindeki ip arasındaki boşluktan geçmesi gerekmektedir.

Forehand ve Backhand Vuruşlarının Puanlandırılması

Sporcu, testin forehand ve backhand aşamasında, 10 forehand ve 10 backhand olmak üzere toplam 20 vuruş yapar. Puanlama topun düştüğü nokta üzerinden yapılır. Şekilde görüldüğü gibi toplam beş adet puan bölgesi vardır. Top 1. bölgeye düşerse 1 puan, 2. bölgeye düşerse 2 puan, 3. bölgeye düşerse 3 puan, 4. bölgeye düşerse 4 puan ve 5. bölgeye düşerse 5 puan kazanılır. 10 forehand ve 10 backhand vuruşları ile kazanılan puanlar ayrı ayrı toplanır ve aritmetik ortalamaları alınarak sporcunun forehand ve backhand performans puanları tespit edilir.

Servis Vuruşlarının Değerlendirilmesi

Hewitt testinin diğer boyutu servis performansının ölçülmesidir. Bu test; sporcunun doğru, hızlı ve kuvvetli servis becerisi hakkında fikir verir. Hewitt testi servis aşamasında sporcu; sağ ve sol servis alanına, topun file ve üzerindeki ip arasından geçmesi koşulu ile 5’er servis atışı yapar.

Servis Vuruşlarının Puanlandırılması

Toplam 10 adet doğru servis puanlanır. Puanlama, topun ilk düştüğü nokta ile sıçrayıp 2. kez düştüğü nokta arasındaki mesafenin ölçülmesi yöntemi ile yapılır. Toplam 10 adet mesafenin cm cinsinden aritmetik ortalaması, sporcunun servis performans puanı olarak kayıt edilir.

Hewitt Testi Geçerlik ve Güvenirliği

Hewitt testi; forehand, backhand ve servis olmak üzere 3 temel tenis vuruşu tekniklerini değerlendirilir. Test- tekrar test yöntemi ile testin yüksek güvenirlik katsayısına sahip olduğu tespit edilmiştir (r= 0,75 – 0,94). Ayrıca testin, sporcunun tenis becerisine bağlı olarak tenis performansını ölçmede geçerli bir test olduğu rapor edilmiştir (1).

Hewitt Testi Hakkındaki Görüşlerim

Hewitt testi, uzun yıllardır kullanılan ve bilinen bir tenis performansı testidir. Performansa ait tahminler yapılırken; kuvvet, sürat, çabukluk, çeviklik, dayanıklılık, esneklik ve denge gibi temel motorik özelliklere ait testler yanında, branşa özgü performanslarında değerlendirilmesi, sağlıklı ölçümler yapabilmek adına değerlidir. Bu açıdan Hewitt testi, 3 temel vuruşun doğruluğu ve kalitesini değerlendirebilmek bakımından doğru sonuçlar vermektedir.

Kaynakça

1- Hewitt, J. E. (1966). Hewitt’s tennis achievement test. Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation37(2), 231-240.

2- Hensley, L. (1989). Tennis for Boys and Girls Skills Test Manual. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance Publications, 1900 Association Drive, Reston, VA 22091.

3- Kamar, A. (2008). Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri. Nobel Yayınları, 2. Basım. Ankara.

Bir yanıt yazın

error

Paylaşımı Beğendiyseniz, Paylaşabilirsiniz