Anaerobik Güç TestleriHareket ve AntrenmanPerformans TestleriYetenek Seçimi

RAST-Running Based Anaerobic Sprint Test

Rast (Running-Based Anaerobic Sprint Test), 1997’de, anaerobik güç ve kapasiteyi ölçmek için tasarlanan popüler bir saha testidir. Sporcular tarafından uygulanabilirliği kolay, çok az bir ekipmanla gerçekleştirilebilen ekonomik, geçerli ve güvenilir bir testtir. Muhtemelen en büyük avantajı ise, tıpkı wingate testinde olduğu gibi yorgunluk indeksi de dahil tüm anaerobik güç çıktılarının hesaplanabiliyor oluşudur. Diğer anaerobik güç ve kapasite testlerine ulaşmak için tıklayınız.

Rast Nedir?

Test 1997’de Büyük Britanya’da, Wolverhampton Üniversitesinde, Draper ve Whyte (1) tarafından anaerobik güç ve kapasiteyi ölçmek amacıyla geliştirildi (2). Test, 35 metre uzunluğundaki alanda 10 saniye dinlenme aralıkları ile 6 sprint performansının ölçülmesi prensibiyle çalışır.

Rast Uygulama

Rast, özellikle tekrarlı sprintlerin yer aldığı spor branşları için çok uygun bir anaerobik güç-kapasite testi olarak gözükmektedir. Uygulanan testlerin spor dallarına uygun olması, testlerin güvenilirliği için oldukça önemlidir. Rast; antrenör ve sporculara, maksimum (zirve) güç, minimum güç, ortalama güç, anaerobik kapasite ve yorgunluk indeksi hakkında doğru sonuçlar verir.

Test uygulamalarının,karşılaştırmaların sağlıklı yapılabilmesi için benzer ortamlarda ve koşullarda yapılması gerekmektedir. Rast bir saha testi olsa da, mümkünse kapalı ortamlar hava şartları gibi değişkenleri kontrol altına almak adına faydalı olabilir.

Test Prosedürü

Gerekli malzemeler

-Yeterli uzunlukta düz ve kaygan olmayan zemin

-Mümkünse çift kapılı fotosel ya da Kronometre

-Koni (Fotosel varsa kullanılmayabilir)

Rast Test
Rast Test Dizaynı

Uygulama

Test öncesi, sporcunun vücut ağırlığı tespit edilmelidir ve yeterli miktarda ısınma yapılmalıdır.

Sporcu test alanı start noktasında (koni yada fotoselin hemen arkasında) hazır olarak beklemelidir.

Eğer fotosel kullanılıyorsa, sporcu kendisini hazır hissettiği anda; kronometre kullanılıyorsa, test yöneticisinin 3-2-1 başla komutuyla birlikte, sporcu maksimum eforla 35 metrelik sprintini tamamlar. Koşu zamanı (süresi) kayıt edilir.

Sporcu 10 saniye dinlenir. 7. saniye ile birlikte 3-2-1 başla komutu verilir ve sporcu 2. sprinte başlar. Sprint sonunda süre kayıt edilir ve sporcu 10 saniye dinlenir.

Sonra 3., 4., 5. ve 6. sprintler, koş-dinlen sıralaması ile tamamlanır ve test sonlandırılır.

Rast ile Anaerobik Değerlerin Hesaplanması

Sporcunun vücut ağırlığı ve 6 adet sprint süresi hesaplama için kullanılacaktır.

Anaerobik Gücün Hesaplanması

Elimizde sporcunun vücut ağırlığı ve 6 adet sprint zamanı var. Aşağıdaki formül, 6 adet sprint zamanı ile kullanılır ve 6 adet anaerobik güç değeri elde edilir.

Anaerobik Güç = kg x mesafe ² ÷ süre ³

*kg: vücut ağırlığı; mesafe: 35 metre; süre: sprint zamanı

Formül ile 6 farklı güç değeri elde edilir.

Maksimum Güç (Max.Power): En yüksek değer

Minimum Güç (Min. Power): En düşük değer

Ortalama Güç (Avarage Power) ve anaerobik kapasite: 6 adet güç değerinin ortalaması

Nispi Güç (Relative Peak Power): Sporcuların vücut ağırlıklarına göre anaerobik güçlerinin değerlendirilmesi için kullanılır.

anaerobik güç / vücut ağırlığı formülü ile tespit edilir.

Yorgunluk İndeksinin (Fatigue Index) Hesaplanması

Yorgunluk indeksi, koşu süreleri arasındaki değişim farklarından tespit edilir. fark büyüdükçe yorgunluğun arttığı, azaldıkça yorgunluğun da azaldığı yorumu yapılır. Yani küçük değer daha iyi performans sergilendiği, sporcunun daha az yorulduğu anlamına gelir. Yorgunluk indeksi büyük sporcunun, anaerobik kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği yorumu yapılır. Yorgunluk indeksi aşağıdaki formül ile tespit edilir.

Yorgunluk İndeksi = (Maximum Güç – Minimum Güç) ÷ 6 sprint zamanının toplamı

RAST Hesaplama Motoru

Formüllerle uğraşmadan aşağıdaki hesaplama motorunu kullanarak ortalama güç, maksimum güç, minimum güç ve yorgunluk indeksini hesaplayabilirsiniz. (HESAPLAMA ARACI GÜNCELLENİYOR, ARZU EDERSENİZ İLETİŞİMLE EXCEL SAYFASI TEMİN EDEBİLİRSİNİZ).

Geçerlik ve Güvenirlik

Bir testin geçerliğinin kesin olarak tespit edilebilmesi için, altın standart olarak bilinen başka bir test ile sonuçların karşılaştırılması gerekir. Rast, anaerobik güce ait herhangi bir altın standart bulunmadığı için, anaerobik gücü gösteren farklı kriter ve testlerle karşılaştırıldı ve testin geçerli ve güvenilir olduğu rapor edildi (2).

Kaynakça

1- Draper, P. N., & Whyte, G. (1997). Anaerobic performance testing.
University of Canterbury. School of Sport & Physical Education.

2- Zagatto, A. M., Beck, W. R., & Gobatto, C. A. (2009). Validity of the running anaerobic sprint test for assessing anaerobic power and predicting short-distance performances. The Journal of Strength & Conditioning Research23(6), 1820-1827.

4 thoughts on “RAST-Running Based Anaerobic Sprint Test

Bir yanıt yazın

error

Paylaşımı Beğendiyseniz, Paylaşabilirsiniz