Bilim ve Spor Adına Çok Şey...İstatistik

Split File ve Select Cases Komutları

Bu makalede, SPSS için önemli veri organizasyonu komutları olan Split File ve Select Cases incelenecektir. İstatistiğin üstadı Barbara G. Tabachnick ve Linda S. Fidell’in çok sevdiğim bir sözü var, “Çöp girip, gül çıkmaz” (1). Yani verilerin önce hatasız düzeltilmesi, organize edilmesi gerek. Verilerimizin tamamının doğruluğunun manuel olarak tek tek incelenmesi, küçük veri setlerinde mümkün olabilir. Fakat binlerce verinin olduğu bir set için aynı şeyi söylemek zordur. Örneğin, 1 yerine 1000 yazdığınızı, ya da bir şekilde birkaç verinin silindiğini düşünün. Elbette yapacağımız tüm analizler çöp olacaktır. Yada binlerce katılımcısı olan bir araştırmanıza ait verilerin olduğu veri setinde, siz sadece belirli bir yaş aralığındakiler ile işlem yapmak isteyebilirsiniz. Spss gerekli kontrollerin sağlanabileceği, elimizdeki verilerin organize edilebileceği vb. komutları bünyesinde barındırmaktadır. Spss’de verilerin kontrolü ve organizasyonu Data sekmesi altında yapılabilmektedir. Bununla ilgili arzu ederseniz özet videomuzu seyredebilirsiniz.

Split File ve Select Cases komutlarının kullanımı
Yeni Paylaşımlardan Haberdar Olmak İçin Abone Ol

Verilerin tam ve doğru oluşu kontrol edildikten sonra, normallik testlerinin uygulanması gerekmektedir. Normallik testleri hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Data… Split File Komutu

Split file komutunda adından da anlaşıldığı gibi veriler bölünür. Erkek ve kız sporculardan oluşan bir örneklem grubumuz olduğunu varsayalım. Araştırma kapsamında sadece kızları analiz etmemiz yada kızları ve erkekleri ayrı ayrı analize tabi tutmamız gerekebilir. Bu durumda cinsiyet sütunu altında bulunan kızları ya da erkekleri, o havuzdan ayırıp analiz etmemiz gerekmektedir. Ne demek istediğimi Şekil.1’ e bakarak daha rahat anlayabilirsiniz. İtiraf ediyorum, yüksek lisans tezimde bu özelliği bilmediğim için, kızları analiz etmek için erkekleri siliyordum. Böyle bir seçeneğimiz de var elbet ama gerçekten Split file komutunu kullanıp, istediğimiz grubu havuzdan çekip analiz etmek çok kolay…

Spss veri seti, Split File
Şekil 1. Cinsiyet sütunu içinde 1 (kız) ve 2 (erkek) verilerinin organizasyonu

Şekil 1 de, cinsiyet sütunu içinde 2 (erkek) verilerini ayırıp, 1 (kız) verileri ile çalışmaya devam etmek istedik diyelim…

split file
Şekil 2. Data… Split file komutu yolu.

Şekil 2‘de gösterildiği yoldan “Split File” sekmesi açılır.

split file komutu

Şekil 3.‘te gösterildiği gibi önce “Organize output by groups” seçeneğini işaretleyip, ardından cinsiyet değişkeni seçilir ve Şekil 4.’te gösterildiği gibi sağdaki kutucuğa atılır ve OK deyip komut çalıştırılır.

spss veri düzenleme, Split File
Şekil 4. Split file komutunun çalıştırılması

Bundan sonra cinsiyet değişkenini kullanacağımız tüm analizlerde kızlar ve erkekler ayrı ayrı hesaplanacaktır. Split file komutunu kapatmak için tekrar aynı pencereyi açıyoruz ve “analyzes all cases, don’t create groups” seçeneğini işaretleyip, OK ile devam ediyoruz.

Data…Select Cases Komutu

Bu komut split file komutunun hemen altındadır. Sekme açıldıktan sonra Şekil 5. teki ekran gelir.

select cases, Split File
Şekil 5. Select cases komutuna hazırlık

Şekilde işaretli seçeneği seçip, “IF” butonuna tıklıyoruz.

select cases
Şekil 6. Select cases komutunun çalıştırılması

Daha sonra, IF seçeneği tıkladıktan sonra gelen pencerede, Şekil 7.‘de gösterildiği gibi cinsiyet değişkenini seçiyoruz ve sağdaki kutucuğa atıyoruz. = işareti seçilir ve 1 ya da 2 (kız-erkek) kimi seçmek istiyorsak onu = önüne yazarız. OK dediğimizde artık sadece seçtiğimiz grup analiz edilir.

Analiz öncesi gerekli düzenlemeleri yaptığımıza göre artık normallik testlerine geçebiliriz. Normallik testlerinin nasıl yapılacağına ait ayrıntılı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

1- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5). Boston, MA: Pearson.

2 thoughts on “Split File ve Select Cases Komutları

Bir yanıt yazın

error

Paylaşımı Beğendiyseniz, Paylaşabilirsiniz