Anaerobik Güç TestleriHareket ve AntrenmanPerformans TestleriYetenek Seçimi

Conconi Anaerobik Eşik Testi

Bu makalede, Conconi testi ile ilgili tüm kavramlar,uygulanabilirliği, dikkat edilmesi gereken noktalar, testten elde edilen verilerin nasıl okunup yorumlanacağı ve daha birçok nokta incelenecektir. Bu makaleden tam anlamıyla fayda sağlayabilmeniz için önce aerobik eşik, anaerobik eşik ve dayanıklılık ile ilgili temel kavramları bilmeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak buradan gerekli tüm bilgileri alabilirsiniz.

Özet

Conconi testi, aerobik ve anaerobik eşiğin tespit edilmesi amacıyla kullanılan popüler bir saha testidir. Conconi testi 1982’de Francesco Conconi tarafından tanımlanmıştır (1). Test basit bir ifade ile, önceden belirlenmiş koşu yoğunluklarında, kalp atım değerlerinin kayıt edilmesi ve yüklenme-kalp atımı doğrusallığının bozulduğu noktanın tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Rampa testi olarak da bilinir.

Conconi Testi nedir?

Conconi testi, aerobik ve anaerobik eşik değerlerinin tespit edilebilmesi amacıyla kullanılan popüler bir testtir. conconi testinde, önceden belirlenmiş koşu yoğunluklarında, her 200 metrede bir kalp atım değerleri kayıt edilir ve koşu temposu arttırılır. Yüklenme-kalp atımı doğrusallığının bozulduğu nokta, anaerobik eşik noktası olarak belirlenir ve gelecek antrenmanların yoğunluğu ve şiddeti, bu veriye göre düzenlenir.

Şiddeti giderek artan bir egzersiz sırasında, koşu hızı ve kalp atım hızı (kah) arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Egzersizin yoğunluğu ya da koşu hızı arttıkça, kalp atımı da buna paralel olarak bir noktaya kadar hızlanır ve doğrusallık gösterir. Koşu hızı – kalp atım hızı arasındaki ilişki düşük şiddetten submaksimale (maksimal altı) gittikçe doğrusaldır; ancak bu doğrusal ilişki submaksimalden maksimal egzersiz şiddetine geçerken doğrusallıktan sapma gösterir. Bu sapmanın gözlendiği nokta, kan laktat yoğunluğunun ani artış gösterdiği (ortalama 4 mmol/L laktik asitin biriktiği nokta) anaerobik esik ile ilişkilidir. Doğrusallığın bozulduğu noktadaki koşu hızı ile 4 mmol sabit laktat eşiğine karşılık gelen koşu hızı (anaerobik eşik) arasında yüksek ilişki olduğu saptanmıştır. Şiddeti gittikçe artan bir egzersiz sırasında Kalp Atım Hızı – İş Yükü eğrisinde yukarı ya da aşağı yönde değişimin olduğu bu sapma noktasına kalp hızı kırılma noktası denir. Klap hızı kırılma noktası aşağıda açıklanacaktır.

Conconi Testi nasıl uygulanır?

Test için öncelikle dikkat edilmesi gereken, koşu yoğunluğu arttırıldığında gereken hızın korunabilmesidir. Bu yüzden koşu bandı kullanımı daha sağlıklı sonuç verecektir. Fakat imkanlar ölçüsünde 400 metrelik bir saha kullanılabilir.

Koşu sırasında her 200 metrede bir kalp atım sayısı kaydedileceği için, doğru çalışan bir göğüs bandına ihtiyaç vardır. Manuel yollarla bilekten ya da boyundan nabız almak, sporcuyu durdurup dinlenmesini sağlayacağı için kesinlikle tavsiye edilmez. Piyasada bununla ilgili çok sayıda göğüs bandı var ve satın alınabilir. Örnek olarak bunu inceleyebilirsiniz.

Sporcu koşuya başlamadan 5 dk kadar dinlenmesi sağlanır ve dinlenik kalp atım hızı alınır. sporcunun nasıl bir tempoda koşuya başlayacağı sporcunun seviyesine göre ayarlanabilir. Biz 8 km/s hızda başlayacağını varsayalım.

Sporcu 8 km/s hızla koşuya başlar ve 200 m sonra kalp atımı kayıt edilip hız 0,5 km/s arttırılarak, koşuya 8,5 km/s hızla devam eder. 200 m sonra tekrar kalp atımı kayıt edilir ve hız 9 km/s olarak güncellenir. Koşu bu şekilde sporcu tükenene ya da maksimum kalp atımına ulaşana kadar devam eder. Maksimum kalp atım sayısı basitçe 220-yaş formülü ile bulunabilir.

Conconi testi sırasında kalp atım sayılarının ve koşu hızlarının not edilmesi için aşağıdakine benzer bir karteks kullanılabilir.

Kalp Atım Hızı (Kah) Sapma Noktasının Belirlenmesi

Elde edilen koşu hızı ve kalp atım sayılarının grafikleştirilmesi, kah sapma noktasının tespit edilebilmesi için faydalı olabilir. Şekilde de görülebildiği gibi kah-sürat doğrusallığı bir noktadan sonra bozuluyor. Doğrusallığın bozulmaya başladığı bu nokta, anaerobik eşiğe geçilen kalp hızını ve egzersiz yoğunluğunu vermektedir.

Conconi Testi sonrası dayanıklılık antrenmanı yöntemlerinin belirlenmesi

Bir antrenman programının ya da yoğunluğunun belirlenebilmesi için, önce %100 kapasitenin bilinmesi gerekir.

Sapma Noktası Koşu Hızı  =  % 100 eşik koşu hızı olarak belirlenir ve yüklenme yoğunluğu yüzdesi, bu oran üzerinden hesaplanır.

Yöntem                                           Antrenman Şiddeti

1- Yenilenme antrenmanı                 % 75-80

2- Yaygın Dayanıklılık                         % 80-90

3- Yoğun Dayanıklılık                          % 90-95

4- Yaygın İnterval                                % 95-97

5- Yoğun İnterval                                 % 100-115     (2)

Kaynakça

1- Conconi, F., Ferrari, M., Ziglio, P. G., Droghetti, P. A. O. L. A., & Codeca, L. U. C. I. A. N. O. (1982). Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runners. Journal of Applied Physiology52(4), 869-873.

2- Taşçı, A. (2007). Aerobik Dayanıklılık Antrenman Yöntemleri. II. Antrenman Bilimi Sempozyumu (s. 77). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu.

Bir yanıt yazın

error

Paylaşımı Beğendiyseniz, Paylaşabilirsiniz